Wolontariat

Opiekun wolontariatu: Anna Sypniewska

W naszym przedszkolu każdego roku gościmy wolontariuszy, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwoju I Integracji Młodzieży działającego od 2001 r. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością tego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku
w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne.
W Stowarzyszeniu pracują osoby aktywne, chętne do podejmowania działań na rzecz innych, zainteresowane problematyką młodzieżową, edukacją międzykulturową
i kulturą. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność na obszarze Polski, a także poza jej granicami, podejmuje inicjatywy zakresu kultury i edukacji międzykulturowej. Jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS. Realizuje projekty doskonalenia zawodowego w ramach programu "Leonardo da Vinci", przyjmując stażystów z zagranicy. Stowarzyszenia Rozwoju
i Integracji Młodzieży inicjuje wszelkie formy aktywności młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań oraz wymian.

Celem STRIM-u jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów, działania na rzecz porozumienia narodów Wschodu
i Zachodu, edukacja międzykulturowa, kształtowanie wizerunku Polski i regionu Małopolski.


ŹRÓDŁO:http://strim.org.pl - Zapraszamy na stronę internetową STRIM-U


Program wolontariatu "Młodzież w działaniu" jest formą edukacji zarówno dla wolontariuszy jak i dla dzieci. Nasi goście poznają nasza kulturę oraz język, zdobywają nowe doświadczenia w pracy z dziećmi. Przedszkolaki natomiast stają się bardziej otwarte na innych ludzi, poznają kraje Unii Europejskiej oraz uczą się prostych słów w języku obcym.

Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w różnych działaniach podejmowanych z dziećmi (przy pomocy nauczyciela) oraz realizują własne małe projekty:

•Przybliżają dzieciom kulturę swojego kraju i miejsca zamieszkania.
•Wykorzystują własne pomysły pomagając dzieciom w przygotowaniu różnych prac plastycznych.
•Są pomysłodawcami i realizatorami zabaw integracyjnych z dziećmi
•Prowadzą krótkie zajęcia połączone z nauką Ich rodzimego języka (słowa, piosenki, wierszyki).
•Pomagają w segregacji odpadów ekologicznych na terenie przedszkola.
•Sprawują opiekę (wspólnie z nauczycielami) podczas spacerów i wycieczek.
•Pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych.


Wolontariusze pomagają nam w opiece nad dziećmi oraz pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Obecny projekt jest realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarnosci.
Tytuł projektu: Solidarity - built to last.

Projekty wolontariatu europejskiego nie należą już do programu Erasmus+. Proszę pamiętać o tym jeśli będą Państwo promować projekt. W załączniku wysyłam logo Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). https://eks.org.pl/materialy-promocyjne/

W tym roku gościmy:


W grupie Jagódek

Virginia Ortu pochodząca z Włoch


W grupie SkrzatówAnas Raji
pochodzący z Maroka

Przedszkolowo.pl logo