Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.166174270.1874041942.1643808520-1366037825.1643808520

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają na rok szkolny 2022/2023 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Deklarację należy złożyć w terminie 18 – 28 lutego 2022 r.
Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Deklaracje dostępne będą u pań pełniących dyżur w szatni.

Informuję, że w wyniku rekrutacji nowych dzieci na rok szkolny 2022/2023 skład obecnych grup i nauczycieli prowadzących może ulec zmianie.„Wnioski o przyjęcie” do Samorządowego Przedszkola Nr 79 na rok szkolny 2022/2023
przyjmuje dyrektor przedszkola
w terminie od 1 - 31 marca
w niżej wymienione dni:

poniedziałek: 13:00 – 16:00
środa : 9:00 – 11:00


lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.


Przedszkolowo.pl logo