Procedura bezpieczeństwa - COVID-19

Szanowni Państwo,
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa” obowiązującą w przedszkolu od 1 września oraz wypełnienie i dostarczenie do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka Oświadczenia (Załącznik Nr 1 do Procedury).
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci:

1. Wchodząc do budynku założyć maseczkę i zdezynfekować dłonie lub ubrać jednorazowe rękawiczki.
2. W szatni prosimy aby zachować bezpieczną odległość od innych rodziców i ich dzieci.
3. W przypadku większej liczby rodziców w szatni (jeżeli nie ma można zachować bezpiecznej odległości między rodzicami 2 metrów) prosimy poczekać w głównym holu.
4. Rodziców prosimy o nie wchodzenie do sal dydaktycznych..
5. Do przedszkola rano z dzieckiem jak i popołudniu po dziecko wchodzi tylko 1 rodzic/opiekun.
6. Wszystkie wprowadzone zasady mają na celu zminimalizowanie kontaktów i uniknięcie ewentualnego źródła zakażenia wirusem covid-19.


Procedura bezpieczeństwa - COVID - 19


https://drive.google.com/file/d/1_0wFVgoKOsDQqDkD_lHLkEzGXxd40pz0/view?usp=sharingOświadczeniehttps://drive.google.com/file/d/1fNjwBXw3C5MRIyMyzpfRN9TuOUu1jIYS/view?usp=sharing

Przedszkolowo.pl logo