Tegoroczni wolontariusze

Program wolontariatu "Młodzież w działaniu" jest formą edukacji zarówno dla wolontariuszy jak i dla dzieci. Nasi goście poznają nasza kulturę oraz język, zdobywają nowe doświadczenia w pracy z dziećmi. Przedszkolaki natomiast stają się bardziej otwarte na innych ludzi, poznają kraje Unii Europejskiej oraz uczą się prostych słów w języku obcym.

Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w różnych działaniach podejmowanych z dziećmi (przy pomocy nauczyciela) oraz realizują własne małe projekty:

•Przybliżają dzieciom kulturę swojego kraju i miejsca zamieszkania.
•Wykorzystują własne pomysły pomagając dzieciom w przygotowaniu różnych prac plastycznych.
•Są pomysłodawcami i realizatorami zabaw integracyjnych z dziećmi
•Prowadzą krótkie zajęcia połączone z nauką Ich rodzimego języka (słowa, piosenki, wierszyki).
•Pomagają w segregacji odpadów ekologicznych na terenie przedszkola.
•Sprawują opiekę (wspólnie z nauczycielami) podczas spacerów i wycieczek.
•Pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych.

W tym roku pracować z nami będą:

Rita
Wolontariuszka pochodzi z Rosji.

Maria Victoria
Wolontariusz pochodzi z Hiszpanii.

Wolontariusze pomagają nam w opiece nad dziećmi oraz pracy wychowawczo – dydaktycznej.


Serdecznie Was witamy:)))

Przedszkolowo.pl logo