STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku
w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne.
W Stowarzyszeniu pracują osoby aktywne, chętne do podejmowania działań na rzecz innych, zainteresowane problematyką młodzieżową, edukacją międzykulturową
i kulturą. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność na obszarze Polski, a także poza jej granicami, podejmuje inicjatywy zakresu kultury i edukacji międzykulturowej. Jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS. Realizuje projekty doskonalenia zawodowego w ramach programu "Leonardo da Vinci", przyjmując stażystów z zagranicy. Stowarzyszenia Rozwoju
i Integracji Młodzieży inicjuje wszelkie formy aktywności młodzieży poprzez organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, imprez publicznych, spotkań oraz wymian.

Celem STRIM-u jest działanie na rzecz rozwijania aktywności młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów, działania na rzecz porozumienia narodów Wschodu
i Zachodu, edukacja międzykulturowa, kształtowanie wizerunku Polski i regionu Małopolski.


ŹRÓDŁO:http://strim.org.pl - Zapraszamy na stronę internetową STRIM-U
Przedszkolowo.pl logo