Rekrutacja 2020/2021


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.145455990.357739839.1581336298-406705239.158133629Rodzice dzieci
uczęszczających do naszego przedszkola składają na rok szkolny 2020/2021
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację należy złożyć w terminie
24 – 28 lutego 2020 r. w kancelarii przedszkola

Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Deklaracje dostępne będą w kancelarii i w holu głównym od 19 lutego 2020r.

Samorządowe Przedszkole Nr 79 organizuje w dniu 11 marca od godziny 16.00 do 17.00 DZIEŃ OTWARTY dla Rodziców przyszłych przedszkolaków.

W tym dniu będzie można:
- obejrzeć przedszkole, kroniki przedszkolne i gazetki;
- porozmawiać z nauczycielami;
- obejrzeć galerię prac dzieci;
- otrzymać ulotkę o przedszkolu.REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 79
NA ROK SZKOLNY 2020/2021Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać w dniach od 2 marca do 31 marca 2020r.

Dokładnie wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami można składać w kancelarii przedszkola w niżej wymienione dni:
Poniedziałek: 08:00 - 11:00 oraz 14:00 - 16:00
Środa: 09:00 – 11:00 oraz 15:30 – 16:00
Czwartek: 08:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00


Lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Dyrektorem przedszkola.W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
godziny przyjęć "Wniosków o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola na rok
szkolny 2020/2021" uległy zmianie.

Godziny przyjęć w okresie 16-25 marca 2020r.
poniedziałek 9-12
środa 9-12
czwartek 9-12

W wyjątkowych sytuacjach w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym

Przedszkolowo.pl logo