Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022 na 1 miejsce.


Lista kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej:

https://drive.google.com/file/d/1A665yidPHxuXOA7CZJ6df6zdKXj3ZRs8/view?usp=sharing

1.Składanie przez Rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola: 24.05-01.06.2021 r.
Wypełnione wnioski można składać w kancelarii przedszkola w niżej wymienione dni:
poniedziałek, czwartek: 14:00 - 15:30
środa: 9:00 - 11:00
lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

2.Weryfikacja wniosków przez przedszkole: 24.05.-02.06.2021r.

3.Ogłoszenie wyników rekrutacji 18.06.2021r. godz. 9:00
(lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

4.Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola: 21.06-25.06.2021r.
(w godzinach ustalonych przez dyrektora)

5.Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych: 28.06.2021r. godzina 9:00


Na Portalu Edukacyjnym (w zakładce Rekrutacja) w plikach do pobrania zamieszczony został zaktualizowany formularz wniosku rekrutacyjnego - z możliwością wpisania tylko jednego przedszkola.
Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej wymaga złożenia wniosku w każdym z przedszkoli, do którego chce aplikować rodzic.
Przedszkolowo.pl logo