Rekrutacja

Rodzice dzieci

zakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020 do Samorządowego Przedszkola Nr 79
potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola
w terminie od 29 kwietnia do 10 maja
w niżej wymienione dni:
poniedziałek:10.00 – 13.00 oraz 15.00 – 16.00
wtorek: 9.00 – 11.00
czwartek, piątek: 8.00 – 12.00
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html
POTWIERDZENIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM
2019/2020https://drive.google.com/open?id=1dcKZqLPMHYUGvgB-I8Em7JwpAulhXhfV

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE
Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020https://drive.google.com/open?id=1Cly2R0sDt3Vk_vVK2cN8L4DN42RLyN64

Przedszkolowo.pl logo