Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Prawidłowa postawa ciała u dzieci

Relacjonuje: Marta Szczerbińska

Prawidłowa postawa ciała dziecka


Drodzy Rodzice,
kształtowanie postawy ciała jest procesem złożonym. Na jego przebieg wpływa wiele czynników egzo - i endogennych, które stymulują rozwój postawy zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Odchylenia i błędy w ukształtowaniu postawy ciała mogą prowadzić do powstawania schorzeń i trwałych zaburzeń fizjologicznych w dorosłym życiu. Wady postawy ciała stały się problemem zdrowotnym i społecznym. Prawidłowa postawa dziecka jest niezbędna dla jego harmonijnego rozwoju i funkcjonowania. Zbyt mała dawka ruchu sprawia, że coraz więcej dzieci narażonych jest na powstawanie dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Mając na uwadze powyższe fakty koniecznym staje się podjęcie działań profilaktycznych. Nie jest to jednak tylko rola nauczycieli i fizjoterapeutów, lecz także rodziców i samych dzieci, ich świadomego i aktywnego stosunku do procesu korekcji.
W związku z tym, że podstawowym narzędziem przeciwdziałania powstawaniu wad postawy jest ruch, zapraszam teraz dzieci na „Wycieczkę do zoo” (zabawy ruchowe i ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne). Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa. Dzieci ćwiczą pod opieką rodziców. Jeśli ćwiczenie jest za trudne dla dziecka, należy je pominąć. Jeśli nie posiadacie Państwo niektórych przyborów, można je zastąpić przyborem nietypowym, np. piłkę - maskotką. Link do ćwiczeń - https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

Relacja 2020-05-11, 14:43 | autor: Barbara Kowalska
Przedszkolowo.pl logo