Przedszkole wznawia otwarcie od 18.05.2020r.Przedszkole wznawia otwarcie od 18.05.2020r.

Rodzice , którzy zadeklarowali powrót dzieci do przedszkola od dnia 18.05.2020r. proszeni są o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID - 19 oraz wypełnienie załączonego Oświadczenia.
Oświadczenie należy dostarczyć drogą mailową lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

W następnym tygodniu tj. od 25.05.2020r. Rodzice , którzy są zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola proszeni są o taką informację / mailowo / oraz wypełnienie Oświadczenia do dnia 20.05.2020r.
Rodzice proszeni są o zastosowanie się do kryteriów :
• pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola dzieci rodziców z wymienionych zawodów w procedurze.
Ta informacja jest konieczna do organizacji pracy przedszkola, liczebności grup zgodnie z wymogami / do 12 dzieci w grupie /.

Rodzice , którzy zadeklarowali powrót dzieci do przedszkola od dnia 18.05.2020r. proszeni są o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID - 19 oraz wypełnienie załączonego Oświadczenia.
Oświadczenie należy dostarczyć drogą mailową lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

W następnym tygodniu tj. od 25.05.2020r. Rodzice , którzy są zainteresowani powrotem dzieci do przedszkola proszeni są o taką informację / mailowo / oraz wypełnienie Oświadczenia do dnia 20.05.2020r.
Rodzice proszeni są o zastosowanie się do kryteriów :
• pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola dzieci rodziców z wymienionych zawodów w procedurze.
Ta informacja jest konieczna do organizacji pracy przedszkola, liczebności grup zgodnie z wymogami / do 12 dzieci w grupie /.


Przedszkolowo.pl logo