Grupa IV - Skrzaty

/ZWychowawca:
Karolina Cieślak
Jolanta Kucharska

Pomoc:
Joanna Kucharska


CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA 6 LETNIEGO


ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY
– umie przekazać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela
– potrafi współdziałać z dziećmi w zabawie
– przestrzega zasad i umów zawartych w grupie
– szanuje prawa i własności innych
– potrafi kontrolować swoje zachowanie
– jest otwarty w kontaktach z dorosłymi
– z chęcią okazuje swoje uczucia
– jest samodzielny w czynnościach codziennych i samoobsłudze
– dba o swoje rzeczy i porządek na półce
– sprząta po sobie zabawki, pomoce.

ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA
– rozumie i zapamiętuje złożone polecenia
– posiada bogaty zasób słownictwa
– potrafi wypowiadać się rozwiniętymi zdaniami
– uważnie słucha bajek i opowiadań
– rozumie ich treści
– jest aktywny podczas zajęć, zabiera głos w dyskusji
– doprowadza pracę do końca nawet gdy napotyka trudności
– odtwarza treści wiernie [wierszy i piosenek]
– potrafi ułożyć historyjkę obrazkową z 3 obrazków
– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu
– czyta tekst,proste zdania, łatwe wyrazy
– mowa prawidłowa
– jest skupiony na przedmiocie zajęć, uważnie śledzi ich przebieg
– potrafi ułożyć obrazek z 6 części
– rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i pochodne

ROZWÓJ POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
– potrafi określić położenie przedmiotów w przestrzeni
– potrafi określić kierunki w przestrzeni
– jest świadome stronności swego ciała
– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
Przedszkolowo.pl logo