Dyżur wakacyjny

/9k=Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu przyjmowane będą w kancelarii przedszkola od 25 lutego do 25 kwietnia.
Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu.


Na dyżur przyjmowane będą dzieci obojga rodziców pracujących,
którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki
(czyli nie przebywają na urlopach wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych)
.

Prosi się rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych dyrektor przedszkola ustala plan pracy i plan urlopów nauczycieli i pracowników.
(dziecko można zapisać na 1 tydzień, 2 tygodnie lub więcej)Zapisy dzieci z innych przedszkoli w miarę wolnych miejsc będą prowadzone od
8 maja.


Na stronie przedszkola http://przedszkole79.przedszkolowo.pl/
w dniu7 maja 2019 roku
zostanie podana ilość wolnych miejsc oraz
dni i godziny przyjęć kart zapisu.Uwaga Rodzice!!!
Rodzice dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny w sierpniu 2019 r. proszeni są o pobranie kart zapisu z kancelarii przedszkola.
Wypełnione karty należy dostarczyć
do 26 kwietnia 2019 r. do kancelarii przedszkola.Zapisy na dyżur wakacyjny na
19 wolnych miejsc na miesiąc sierpień, dla
dzieci z innych przedszkoli rozpoczną się 8 maja od godziny 8:00 .

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na dyżur wakacyjny będą
brane pod uwagę poniższe kryteria:
1. Dziecko obojga rodziców pracujących w sierpniu z przedszkoli najbliżej
sąsiadujących.
2. Dziecko obojga rodziców pracujących w sierpniu z przedszkoli, które są
nieczynne przez całe wakacje.
3. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego pracującego w miesiącu sierpniu.
4. Dziecko z Rodzin Wielodzietnych posiadających Krakowską Kartę Dużej
Rodziny.Przedszkolowo.pl logo